Kvalitetssäkring

BRC-certifiering

BRC (British Retail Consortium) är en heltäckande certifiering av livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Den har tillkommit på initiativ av den brittiska detaljhandelns organisation och syftar till att skapa säkra livsmedel för konsumenterna.

Standarden bygger på dokumentation, uppföljning och ständig förbättring av livsmedelsföretagets rutiner för livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet.

En godkänd revision innebär att en oberoende kontroll av produktionen har genomförts och att standardens krav är uppfyllda. Detta ger trovärdighet mot både konsumenter och kunder, och det är en bekräftelse på att produktionen håller hög kvalitet.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Svensk Honungsförädling AB arbetar också med kvalitetssäkring av vår produktion och våra produkter genom ett HACCP–system, där vi kan säkerställa produktkvaliteten. Det innebär att alla som arbetar inom hanteringen, arbetar med ett aktivt HACCP–program för att kartlägga och minimera risker.

Införsel och beredning av Ekologisk honung

BRC certifikat 2020_SHF

EU Organic

BRC Certification Body