Produktionen

Svensk Honungsförädling har sin förädlingsanläggning i Mantorp. Här tar vi årligen emot över 1000 ton honung från när och fjärran. Vi har investerat i en ny produktionslinje med värmerumsteknik och ny reningsprocess. Produktionslinjen är i dag helautomatisk och övervakas av vår mångårigt erfarna personal.

När honungen kommer till vår anläggning kontroller vi den och ställer den först i värmeskåp (aldrig mer än 40 grader). Där tinas den och görs flytande för att honungen ska vara lättare att hantera. Därefter leder vi in den i vår reningsprocess där honungen får gå genom tre olika filter. Från grövre till tunnare maskor. Är det en sorthonung (t ex raps- eller acacia) går den rakt in i reningsprocessen. Är det en blandhonung, blandas de olika typerna av honung enligt noga utprovade recept.  När honungen är ren, är det dags för tappning. Är det fast honung får den en ympning som gör att den färdiga honungen får rätt krämighet och inte blir fast som betong. Den flytande honungen tappas rakt in i de flaskor, burkar eller hinkar som de ska levereras i. Därefter förpackas flaskorna i kartonger och blir märkta för vidare transport.

 

Svensk Honungsförädlings produktionsprocess.

  1. Mottagning
  2. Värmning
  3. Receptberedning
  4. Rening/Filtrering
  5. Ympning (fast honung)
  6. Tappning
  7. Packning
  8. Frakt