Kvalitetssäkring

Svensk Honungsförädling arbetar hela tiden med att uppfylla och i vissa fall överträffa myndigheters krav och nationella lagar. Vi gör kontinuerligt stickprover för att bland annat kontrollera vattenhalt, enzymaktiviteten (diastas) och HMF (om otillbörlig uppvärmning eller annan felhantering har skett) för att se till att våra honungsprodukter håller hög kvalitet. Och innan honungen har nått oss har den genomgått ett flertal kontroller på sin väg från bikupan till tappningen.

Vare sig det är svensk eller utländsk honung är kvalitetskraven och kontrollerna lika rigorösa. Varje biodlare har krav på sig att hålla god miljö för sina bisamhällen och kontinuerligt kontrollera att nektar och honung håller god kvalitet. För utländsk honung som vi importerar sker de gränskontroller som krävs för animaliska livsmedel. På livsmedelverkets hemsida kan du läsa mer om dessa kontroller. Livsmedelsverket kontrollerar dessutom den svenska honungen hos oss. Inspektörer från Miljökontoret i Mjölby kommun  kommer och kontrollerar vår anläggning i Mantorp någon gång om året.

I vårt eget laboratorium i Mantorp kontrollerar vi alla batcher av honung som kommer in till vår förädlingsanläggning. Bland annat tittar vi  på vattenhalt och HMF både före och efter produktionen. All importhonung tar vi prover av som vi omgående skickar för analys hos Intertek i Bremen. Denna dubbla kontroll gör vi för att vara helt säkra att honungen är densamma som utlovas i kontrollprotokollen från ursprungsländerna.

Svensk Honungsförädling använder sig alltid av Intertek i Bremen när vi får in leveranser från utlandet. Intertek är en av världens ledande kontrollinstanser för honung. Det är en kostsam och omfattande process, men vi tycker det är en billig försäkring för oss att veta att vi endast levererar produkter av högsta kvalitet. I Interteks kvalitetsanalyser av honung undersöker de bland annat:

 • Antibiotiska rester (t.ex. sulfonamider, tetracykliner, streptomycin, kloramfenikol, nitrofuraner, makrolider, etc.).
 • Rester från veterinärmedicinska läkemedel som Coumaphos eller Fluvalinate.
 • Rester från kemiska biavstötande medel såsom naftalen, fenol, bensaldehyd eller fenylacetaldehyd.
 • Rester av tungmetaller som bly eller zink.
 • Förfalskning (C4- och C3-sockerarter, främmande enzymer eller NMR-profilering).
 • Överensstämmelse med kvalitetsparametrarna (diastas, HMF, vatten, fri syra, etc.).
 • Sockerspektrum (F / G-förhållande, invertsockerinnehåll etc.).
 • Enzymatisk analys (t.ex. invertas, glycerin).
 • Fotometri t.ex. B. prolin.
 • Botaniskt och geografiskt ursprung genom mikroskopisk pollenanalys.
 • Screening och specifikation av genetiskt modifierade organismer.
 • Mikrobiologisk kontaminering med jäst eller mögel.

Läs mer om honungsanalys hos Intertek i Bremen på deras hemsida.

 

BRC-certifiering
BRC (British Retail Consortium) är en heltäckande certifiering av livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Den har tillkommit på initiativ av den brittiska detaljhandelns organisation och syftar till att skapa säkra livsmedel för konsumenterna.

Standarden bygger på dokumentation, uppföljning och ständig förbättring av livsmedelsföretagets rutiner för livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet.

En godkänd revision innebär att en oberoende kontroll av produktionen har genomförts och att standardens krav är uppfyllda. Detta ger trovärdighet mot både konsumenter och kunder, och det är en bekräftelse på att produktionen håller hög kvalitet.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Svensk Honungsförädling AB arbetar också med kvalitetssäkring av vår produktion och våra produkter genom ett HACCP–system, där vi kan säkerställa produktkvaliteten. Det innebär att alla som arbetar inom hanteringen, arbetar med ett aktivt HACCP–program för att kartlägga och minimera risker.

Införsel och beredning av Ekologisk honung

BRC certifikat 2023_SHF

EU Organic

BRC Certification Body